لیست فرصت های شغلی مجموعه سامان اندیشان پیشرو
کد شغل عنوان شغل تخصص مورد نیاز سابقه کاری
1001 کارشناس ارشد /مسلط به Angular 8
 • تسلط بر HTML5،CSS3 و JavaScript
 • دارای تجربه کاری در Web Serviceها (REST, JSON and APIs)
 • آشنایی با Gulp و WebPack
 • آشنا به Bootstrap و Material Design
 • آشنایی با Clean Code و اهتمام به رعایت آن
3
1005 تحلیل کسب و کار
 • آشنا به كسب و كار بيمه
 • مسلط به شناخت نيازمندي‌ها و تدوین نیازمندی ها و قوانین کسب و کار (Business Roles)
 • مسلط به تحليل فرآيند‌ها، داده‌ها و سرویس‌هاي نرم‌افزار
 • مسلط به روش‌هاي مدلسازي كسب و كار و داده (BPMN، ER و ...)
 • مسلط به ابزارهاي EA و VP
4
1006 برنامه نویس ارشد Java
 • مسلط بر java 8
 • مسلط به مفاهیم ORM
 • مسلط به Spring Boot
 • مسلط به Design Pattern
 • آشنا به Microservices
3
به ما بپیوندید
لطفاً نام خود را وارد کنید
لطفاً کد ملی را بصورت صحیح وارد نمایید!
لطفاً شماره همراه را بصورت صحیح وارد نمایید!
لطفاً آدرس ایمیل را بصورت صحیح وارد نمایید!
لطفاً کد شغل را بصورت صحیح وارد نمایید!
لطفاً عنوان شغل را بصورت صحیح وارد نمایید!
لطفاً فایل رزومه خود را پیوست نمایید!